Oświetlenie w pracy

Jak wiadomo, każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić właściwe oświetlenie w miejscu pracy. Reguluje to nawet art. 207 § 2 ustawy o kodeksie pracy: „Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”.

Dotyczy to też zapewnienia odpowiednich warunków oświetleniowych w miejscu pracy.

Aby zapewnić odpowiednie oświetlenie ważne jest, aby poza zapewnieniem potrzebnego poziomu natężenia światła, zadbać o takie aspekty jak wygoda widzenia, wydolność wzrokowa oraz bezpieczeństwo.